Vindsavfuktare


Bostaden är en kostsam investering. för att förvissa sig om att man bor i ett friskt hus som varken påverkar hälsan eller bostadens värde negativt, är det viktigt att ha uppsikt över inomhusklimatet. fukt på vindar är ett större problem än många tror. Det kan orsaka stor skada och inträffar ofta på hus byggda med kallvind.

De byggnadstekniska förändringar som görs på bostäder, exempelvis tilläggsisolering av vind eller byte av värmesystem, går inte alltid hand i hand med hur traditionella byggnadskonstruk- tioner fungerar. forskning visar också att även moderna konstruktioner kan ge s.k. sjuka hus. om ett hus är välmående eller inte handlar i praktiken alltid om hur huset ”andas”. 


 • Ca 9 av 10 småhus har en kalluftsventilerad vind.
 • Ett flertal studier, t.ex. från Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan, har på senare år visat att fukt och mögel på vindar är ett stort och växande problem.
 • Boverket konstaterar i en utförlig analys av svenska fastigheter (december 2010) att vinden är den del av husets konstruktion där fukt och mögel förekommer mest.
 • Studier i västra götaland har påvisat att 72% av alla kallvindar har för höga fuktvärden och riklig förekomst av mögelsvamp. 

 

   Varför använda VentoVind™

 • Använder uteluftens naturligt skiftande fukthalt som uttorkningsmotor.
 • Fungerar som säkerhetsventil mot byggfukt och mindre fuktläckage.
 • Ger energisnål fuktreduktion på kallvindar.
 • Skapar ett kontrollerat klimat med optimerad ventilation.
 • Balanserar automatiskt och kontinuerligt ventilationen av vinden utan tillförsel av energikrävande värme.
 • Bidrar till att behålla husets värde vid en köp- och säljsituation.
   
 • Systemet har genomgått långtgående fältstudier såväl som teoretisk forskning och testats mot referensvindar. installerats i en större mängd vindar av av skiftande storlek och karaktär

Refine Search

VentoVind™ Pro Villa Large

VentoVind™ Pro Villa Large

VentoVind™ PRO Villa Large.Kommer komplett med styrenhet, fläkt 200 och invändiga monteringsdetaljer..

25,500kr Ex Tax: 20,400kr

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)