Service & Support

mrfriis.se erbjuder serviceavtal till dig som vill känna dig trygg med att din installation fungerar så optimalt som möjligt år efter år.

Vad gör jag om min produkt går sönder?

Innan du felanmäler/reklamerar din trasiga produkt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen och om möjligt kontrollera att alla inställningar är korrekta. Detta för att undvika att felfria produkter kommer in på service. Om maskinen stannat vänligen utför följande punkter:

  • Dra ur stickkontakten och vänta 2 timmar
  • Byt filter
  • Sätt i stickkontakten

Stannar maskinen igen så kontakta oss

Ha alltid produktens serienummer tillgängligt och en kort felbeskrivning vid kontakt. På alla maskiner finns det en typskylt med serienummer, vanligtvis placerad innanför filtret eller utanpå maskinen. Behöver produkten returneras så görs det efter överenskommelse via telefon. En eventuell garantireparation måste sedan utföras av vår leverantörs serviceverkstad. 

Använd om möjligt originalemballage om produkten måste transporteras. Transportbolagen ersätter ej skador om produkten varit dåligt emballerad. En noggrann felbeskrivning skall medfölja och om du åberopar garanti så måste även en inköpshandling bifogas.

Om du har frågor angående reparationen ska du vända dig till oss. Välkommen att ringa eller Maila oss direkt


Refine Search