Installation

Installation krypgrundsavfuktare:

Grundläggande för att en installation skall bli bra, är att markytan i krypgrunden plastas samt att ventiler och sprickor i husgrunden tätas. Planering och konstruktion av ett avfuktningssystem omfattar bland annat:

  • Avfuktarens placering och anslutning
  • Kanalsystemets utformning
  • Fördelning av de rätta luftmängderna
  • Hygrostatens placering

För att få en effektiv distribution och fördelning av torrluften bör ett kanalsystem (spirorörsystem) byggas upp och förses med Corroventa dysor, detta för att få rätt luftmängd till de olika delarna av krypgrunden och därmed lägsta möjliga driftskostnad.


Refine Search