Följande allmänna villkor gäller för försäljning av avfuktare, radonsug och annan lös egendom (nedan kallade Produkterna) av Friis Of Sweden AB org. 559199-4420 (nedan kallat mrfriis.se ), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och mrfriis.se. Vid försäljning till konsument tillämpar mrfriis.se i de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Produkter
Produkter som säljs av mrfriis.se kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

Beställning
Beställning av Produkterna sker via webbshop, www.mrfriis.se. mrfriis.se ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. mrfriis.se reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehålls rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls mrfriis.se rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i mrfriis.se sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är mrfriis.se i ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor
mrfriis.se ingår alltid moms i det angivna priset. mrfriis.se levererar alla produkter och tillbehör kostnadsfritt vid ordervärde över 800 SEK inom Sverige, i samarbete med speditörerna Bring Express, Posten och Schenker. Leveranstiden är normalt ca 2–7 arbetsdagar, beroende på om Produkterna finns på mrfriis.se centrallager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager.

Det finns idag två leveranssätt: Fri frakt vid ordervärde över 800 SEK. Vid order värde under 800 SEK tillkommer fraktkostnad med 50 SEK

•   Fri frakt innebär att mindre och  större produkter levereras kostnadsfritt vid ordervärde över 800 SEK till Kundens tomtgräns, eller så nära tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl. 08.00 och 21.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi leverarar kostnadsfritt) eller in-/uppbärning av Produkterna. Vid mindre paket (t.ex. fuktmätare och  filter ) skickas Produkterna med Posten, och finns sedan att hämta hos Kundens lokala Postombud.

Vid utlämningen/leveransen av Produkterna ska Kunden alltid uppvisa legitimation.

Paket som skickas till postens lokala postombud för upphämtning aviseras via sms eller brev-avi på posten. Kunden måste senast inom 14 dagar efter avisering hämta ut paketet. Om uthämtning uteblir inom 14 dagar efter första avisering går paketet på retur till mrfriis.se. Fraktkostnaden för retur av ett ej uthämtat paket kommer därefter faktureras köparen.

Om en leveransförsening skulle uppstå meddelar vi dig detta via din leveranstatussida, så håll gärna koll på den (länken finns i e-postmeddelandet om leveransstatus). Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi uppmanar Kunden att häva köpet skriftligen antingen via e-post eller brev, då både Kunden och mrfriis.se på så vis tillhandahåller dokumentation. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

mrfriis.se  ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till mrfriis.se.

Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till mrfriis.se ´s kundtjänst via e-post: info@mrfriis.se eller telefon: 08-4010 010 40. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar.

För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Läs gärna mer om leveransvillkor och leveranssätt under rubriken Leveransinformation.

Tilläggstjänst
I delar av Sverige erbjuder mrfriis.se tilläggstjänsterna Installation och servicebesök. Tilläggstjänsten installation kan köpas till om Kunden har valt att köpa installationshjälp i mrfriis.se webbshop, och priserna för den tilläggstjänster är beställd och finns med  i kassan. Vissa förberedelser måste göras av Kunden beroende på vilken typ av krypgrund som Kunden har. Kunden betalar alltid installationsavgiften efter genomförd och av kunden godkänd  installation. Läs mer om villkor och priser för tilläggstjänster.

Priser och betalning 
Om du väljer att betala med Paysonfaktura så tillkommer en avgift om 39 kr. Betalningsvillkor är 10 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Om Paysonfaktura
mrfriis.se erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” till privatpersoner och företag i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 39 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.” 

Ångerrätt
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.” För att använda sig av ångerrätten ska Kunden fylla i retur formuläret på mrfriis.se, via webbshopen.

Pantsättning
”Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.” 

Betalningssäkerhet
mrfriis.se garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på mrfriis.se:s webbshop är säkra. mrfriis.se  erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard samt intenetbanken. mrfriis.se hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Säkerhet och sekretess
All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett Extended Validation SSL-certifikat (SSL-certifikat med utökad validering) utfärdat av VeriSign.

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att mrfriis.se i lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. mrfriis.se dokumenterar även viss kommunikation som mrfriis.se har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av mrfriis.se.

mrfriis.se kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Garanti och reklamationsrätt
mrfriis.se säljer alla produkter med 2 års garanti eller 5 år vid tillval förlängd garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Vad som inte omfattas av garantin
mrfriis.se´s garanti omfattar endast s.k. ursprungsfel. Detta inkluderar inte förbrukningsartiklar som filter, etc. Garantin omfattar heller inte följande:

•    Tapp-, transportskador eller annan yttre åverkan

•    Reparationer av produkter som installerats felaktigt

•    Reparation av produkt som saknar serienummer eller inköpshandling

•    Reparation av produkt som blivit fyllda med vatten vid översvämningar

•    Reparation av maskiner som ändrats på ett felaktigt och av mrfriis.se ej godkänt sätt

•    Inhämtning av maskin

•    Fraktkostnader till service verkstad

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden kontaktar kunden vår kundtjänst. Kontaktuppgifter  för svenska Kunder under rubriken Service och Support. Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Tvister och lagval
På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan mrfriis.se och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om mrfriis.se allmänna villkor kontaktas kundtjänst oss via e-post: info@mrfriis.se