Byte av filter

Hur du byter filter i Corroventa avfuktare CTR 300 TT och TT2 samt rekomendationer.


Avfuktarens filter skall bytas regelbundet, minst en till två gång per år. Vid starkt nedsmutsad luft behöver filtret bytas oftare. 


1. Gör avfuktaren spänningslös. 

2. Vrid knappen på filterluckan motsols och öppna luckan. Dra ut det nedsmutsade filtret ur maskinen och skjut i det nya. Stäng luckan och vrid knappen medsols för att låsa den. 

3. Anslut åter spänningen till avfuktaren. 
Ha gärna som rutin att efter filterbyte även kontrollera utloppet vid grundmurens utsida, att detta alltjämnt är fritt så att luften obehindrat kan flöda ut.