Om oss

En fuktskyddad krypgrund och vind är en bra start på ett problemfritt boende.

I en krypgrund eller ofta kallad torpargrund är fuktskador, mögel och svampangrepp tyvärr ett vanligt förekommande problem som kan leda till stora kostnader. Bara i Sverige uppskattas att det finns 175 000 krypgrunder med problem relaterade till fukt.

mrfriis.se är ett entreprenad företag som erbjuder allt från en total entreprenad till att enbart sälja produkter via vår webbshop som löser era fukt, lukt eller radonproblem.

Vi sammarbetar med Corrventa på grund av deras lokala närvaro när det gäller support, service och garanti samt så har deras produkter stora fördelar. 

Tex.när man ökar våtluftmängden i en "normal standardavfuktare för torkning av vattenskador" utöver den optimala mängden så minskar vattenborttagningskapaciteten. Detta innebär att energiförbrukning och därmed driftskostnaden stiger i motsvarande grad för att uppnå ett visst klimat i krypgrunden.

I Corroventas krypgrundsavfuktare CTR 300TT bibehålls våtluftflödet genom rotorn optimalt och konstant och därmed kapaciteten genom en särskild patenterad konstruktion. Den extra luftmängd som fås när luftflödet ut ur grunden varieras mellan 45 och 130m3/h tas från den ingående processluften. Driftskostnaden bibehålls därmed låg oavsett hur stor luftmängden är ut ur grunden. Krypgrundsavfuktaren CTR 300TT är energimässigt en överlägsen maskin.