ROT avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion (30%) om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad 
eller
• äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND

Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.